รวมชุดตัวอย่างข้อสอบ ฟรี
ชุดทดลองสอบ TOEFL—ฟรีข้อสอบทดลอง
ฟรี
Free TOEFL Practice Test by ScoreNexus

จับภาพ
Free TOEFL Practice Test Dashboard
Free TOEFL Practice Test Reading Section
Free TOEFL Practice Test Listening Section
Free TOEFL Practice Test Speaking Section
Free TOEFL Practice Test Writing Section
Free TOEFL Practice Test Score Report
Free TOEFL Practice Test Dashboard
Student Dashboard—take your practice tests and see your Score Reports here
Free TOEFL Practice Test Reading Section
Example of a Reading question
Free TOEFL Practice Test Listening Section
Example of a Listening question
Free TOEFL Practice Test Speaking Section
Example of a Speaking question
Free TOEFL Practice Test Writing Section
Example of a Writing question
Free TOEFL Practice Test Score Report
Score Report—see all the questions and answers

รวมชุดตัวอย่างข้อสอบ ฟรี

ชุดทดลองสอบ TOEFL—ฟรีข้อสอบทดลอง

ฟรี
ข้อสงสัย?
นี่คือแบบทดสอบ TOEFL แต่สั้นกว่าข้อสอบปกติมาก ข้อสอบนี้แบ่งออกเป็นสี่ส่วนเหมือน TOEFL ของจริง ทว่าแต่ละส่วนจะสั้นกว่าข้อสอบจริงมาก

คุณจะได้รับรายงานผลคะแนนหลังจากคุณทำข้อสอบชุดนี้เสร็จสิ้น แต่คะแนนด้านการพูดและการเขียนของคุณจะไม่ได้วัดเป็นคะแนน

ลองใช้ ScoreNexus ฟรี!


ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
การันตีความถูกต้อง info
รวม info
สร้างโดย คณาจารย์ด้าน TOEFL จากสหรัฐอเมริกา info

ข้อสอบ TOEFL ชุดสั้น ที่มีทั้งสี่ส่วน


ด้านการอ่าน
บทความ:
จงอ่านและตอบคำถามในข้อ 10 เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

ด้านการฟัง
บทสนทนาในเขตมหาวิทยาลัย:
จงฟังและตอบคำถามทั้งหมด 5 ข้อเกี่ยวกับบทสนทนา

ด้านการพูด
โจทย์ทดสอบการพูด:
จงพูดในหัวข้อชีวิตประจำวันทั่วไป

ด้านการเขียน
โจทย์ทดสอบการเขียน:
จงเขียนในหัวข้อในชีวิตประจำวันทั่วไป
ข้อสอบจะส่งถึงคุณทันทีหลังการซื้อเสร็จสิ้น
รับรองความพึงพอใจไม่อย่างนั้นเรายินดีคืนเงิน
Mustafa
Sint qui voluptatem modi quas. Ea nisi facere ad totam. Distinctio blanditiis reiciendis rerum id.
มีข้อสอบสองแบบให้เลือก:
แต่ละประเภทจะมีคำถามและเนื้อหาแตกต่างกัน

ScoreNexus ยอดเยี่ยมที่สุด ไม่อย่างนั้นเรายินดีคืนเงิน

  การันตีความถูกต้อง
เราออกชุดแบบทดสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนจากเนื้อหาข้อสอบจริง รับประกันความถูกต้อง
  ดีกว่าเจ้าอื่นๆ
เรายืนยันได้ว่าข้อสอบของเราดีกว่าชุดข้อสอบจาก Barron, The Princeton Review, Kaplan, Longman และสถาบันชื่อดังต่างๆ

ผู้ตรวจข้อสอบของเราคือผู้เชี่ยวชาญ เรามีประสบการณ์ตรวจข้อสอบ TOEFL นานหลายปี

  การอ่านและการฟัง → รู้คะแนนทันที
ข้อสอบการอ่านและการฟังเป็นแบบปรนัยหรือเลือกคำตอบไปวาง คิดผลคะแนนอัตโนมัติด้วยระบบของเรา
คะแนนด้านการอ่านและการฟังของคุณจะ เข้าดูได้ทันที หลังจากคุณทำข้อสอบเสร็จสิ้น
  ข้อสอบการพูดและการเขียน → ประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน TOEFL
ในด้านการพูด คุณจะได้บันทึกเสียงคำตอบผ่านไมโครโฟนคอมพิวเตอร์ของคุณ เสียงบันทึกจะได้รับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญของ ScoreNexus
ในด้านการเขียน คุณจะได้พิมพ์คำตอบผ่านทางแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ของคุณ คำตอบที่พิมพ์ลงไปจะถูกประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญของ ScoreNexus
โดยปรกติแล้วจะใช้เวลาประมาณ 36 ถึง 48 ชั่วโมง ในการตรวจคะแนนด้านการพูดและการเขียนของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินผลคะแนนคลิกที่นี่.

ข้อมูลการสอบทั้งหมดของคุณ

  เมื่อคุณทำข้อสอบเสร็เสร็จสิ้น คุณจะได้รับ รายงานผลคะแนน ซึ่งรวบรวมทุกอย่างทั้งคำถามและคำตอบจากการสอบของคุณ
  มีการระบุประเภทของคำถามแต่ละข้อ คุณจึงรู้ได้ว่าตอบผิดในประเภทใด

คำแนะนำอย่างตรงจุดจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินของเรา

  สำหรับคำตอบพูดและคำตอบเขียน เราจะชี้ให้ว่าทำไมคุณจึงได้คะแนนในระดับนี้และจะเพิ่มคะแนนได้อย่างไร
  เราจะเฉลยแนวทางการตอบ ซึ่งจะช่วยชี้แนะอย่างละเอียดว่าคำตอบที่ดีประกอบด้วยอะไรบ้าง
  ท้ายที่สุด ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินของเราจะให้ คำแนะนำเฉพาะจากผู้ให้คะแนน ซึ่งทำให้คุณเพิ่มคะแนนได้อย่างรวดเร็ว

สร้างจากสั่งสมประสบการณ์หลายปีในการสอน TOEFL

  ScoreNexus สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน TOEFL จากสหรัฐอเมริกาผู้ซึ่งสอนนักเรียน TOEFL มาหลายร้อยคน
  นี่คือคำกล่าวจากลูกค้าจริงๆของเรา:
Testimonial from Roy Testimonial from Tim Testimonial about remaining calm Testimonial about great scores Testimonial about ScoreNexus saving her life Testimonial about being lost without ScoreNexus

Sorry, Graders cannot purchase tests.

You are logged in as a

OK